Om du inte kommer vidare, förlj denna Svenska Kickboxningsförbundet.