Mästargradering 3 november Göteborg

Nästa mästargradering kommer att hållas i Göteborg 3 november. Inbjudan kommer ut efter sommaren, men vi vill redan nu informera om datumet för att ge er god tid till förberedelser.

För mer information se http://www.swedenkickboxing.se/medlemsforening/mastargrad/, eller mejla till gradering@swedenkickboxing.se om ni har några frågor.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.