Stadgar och policys

Här hittar du förbundets stadgar: SKF-stadgar 2014-12-17

Här hittar du en sammanfattning av förbundsstyrelsens verksamhetsstrategi 2010-2013: SKF Verksamhetsstrategi 2010-2013

Här hittar du förbundets alkohol- och drogpolicy: SKF_Alkohol&drogpolicy

Comments are closed.