Historia

Kickboxningens historia

I ett historiskt perspektiv så skapades kickboxningen i USA för att olika stilar inom stående kampsport skulle kunna mötas under gemensamma regler. Det visade sig tidigt att Kyokushin på den tiden hade bäst bentekniker och att boxarna hade bäst handtekniker, utifrån vilket en viss gemensam stil utvecklades. Tidiga namn på kickboxning blev följaktligen full-contact karate och sportkarate. I dag är kickboxning en egen sport och idrott, men fortfarande inte en stil utan som ett samlat regelsystem, vilket numera även har utvecklats till flera tävlingssystem. Utan krav på att följa gamla traditioner så kan kickboxningen utvecklas, anpassa sig till utövarnas krav, samt ta till sig modern forskning kring psykologi, pedagogik och fysisk träning.

Kickboxning är ett generellt och brett använt namn för diverse kampsporter där hand och bentekniker används. Det som vi i dagligt tal kallar kickboxning har sitt ursprung från den amerikanska kickboxningen tidigare kallat Full Contact Karate. Den amerikanska kickboxningen har sitt ursprung från 50-60 talets traditionella kampsporter, då amerikanska militärer som kom hem från krigen i Korea & Vietnam influerade av de österländska kampstilarna (främst karate och taekwondo) och förde detta vidare. Kickboxningen växte fram från kampsportsutövare från de traditionella stilarna som ville mötas i fullkontakt under ett och samma regelverk. Utöver de sportsliga aspekterna fanns det även ekonomiska intressen som ville få kickboxningen att bli som proffsboxningen. Kända namn inom amerikansk kickboxning som kom fram på 1970-talet är Bill ”Superfoot” Wallace, Benny ” The Jet” Urquidez (bild t.h.) och Jeff Smith.

Benämningen kickboxning har sitt ursprung från den japanska kickboxningen där Tatsuo Yamada och Osamu Nogachi först började använda benämningen kickboxning. Osamu Nogachi och den japanska kickboxningen var inspirerad den thailändska boxningen muay thai. Inom västvärlden började uttrycket användas efter den 17 Januari, 1970 efter den första fullkontakts matchen mellan Joe Lewis (bild t.v.) & Greg Baines (vinst Lewis) i Long Beach Sports Arena, California.

September 1974 bildades PKA (Proffessional Karate Association), vilket blev början på den moderna kickboxningen. Georg Brückner från Tyskland introducerade sporten i Europa och grundade World All Style Karate Organization, WAKO (idag benämnt World Assosiation of Kickboxing Organization). Brücckner, WAKO organiserade det första Europeiska Världsmästerskapet 1976 i Tyskland och 1978 arrangerades även det första Världsmästerskapet (110 tävlande från 18 länder). 1976 Bildades även WKA, World Karate Association (idag benämt World Kickboxing Association). WKA hade en mer professionell inriktning än WAKO som riktade sig mer till amatörsporten. WKA tillät även sparkar mot låren (vilket WAKO började med först 1991 då de även började med sin proffsverksamhet).

Kickboxning i Sverige

Kickboxningen i Sverige växte fram i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Precis som i USA så var det från början en fullkontaktssport. Bert ”Viking” Johansson som varit i Japan och tränat under åren 1968-76, var den som först började introducera Kickboxningen i Sverige då kallat Full Kontakt Karate (senare även kallat sport karate). Bert Johansson bildar organisationen Viking som blir den första Svenska organisationen för Full Kontakt Karate. Viking blir dock rätt kortlivad och ersätts i mitten av 80-talet istället av Swedish All Style Fighting Assosiation (SAFA) med Benny Hedlund, FOX Malmö i spetsen. Benny Hedlund och P-O Lindvall, Slagskeppet Stockholm blir pionjärerna för SAFA och därmed Svensk Kickboxning. SAFA blev senare Svenska Kickboxningsförbundet (SKIF). Under denna tid börjar även kickboxningen att arbeta för att komma in i RF. Under 80-talet är fullkontaktskaraten endast ett 10-tal klubbar som vid varje tillfälle kom överens om regler.

I början av 90-talet får kickboxningen nya krafter med viktiga aktörer som Lars ”Blomman” Blomgren, Jonny Andreasson, Thomas ”Totto” Karlsson och Johan Öjeheim som fortsätter att driva Svensk Kickboxning framåt och arbetet med att få kickboxningen anslutet till RF fortsätter. Föreningarna enas under ett gemensamt svenskt regelverk, tävlingsformen Light Contact (LC) erkänns, kickboxningen formaliserar sin organisation, utbildning av domare organiseras samt ett gemensamt graderingssystem där mästargraden delades ut av förbundet införs.

Thai- och kickboxning har i Sverige alltid haft en nära koppling. I början av 90-talet går även kick- och thaiboxningen ihop i ett gemensamt förbund för att senare gå isär som separata förbund mestadels på grund av de internationellt olika tillhörigheterna.

Tävlingsformen LC kom först till som ett försteg till Full Contact (FC), men LC visade sig bli mycket populär och växa sig stor och är idag en egen disciplin. Idag finns tävlingsformerna/disciplinerna Light Contact (LC), Kick Light (KL), Full Contact (FC), Low Kick (LK) och K1. Svenska Kickboxningsförbundet är medlemmar i WAKO, den idag största och mest erkända internationella kickboxningsorganisationen. WAKO har, förutom de discipliner Sverige tävlar i, även disciplinerna Musical Forms och Point Fighting (PF).

Viktiga historiska årtal

1984 Swedish All Style Fighting Assosiation (SAFA) bildades.

1986 Första officiella Svenska Mästerskapen arrangeras i Ystad (endast titelmatcher FC).

1987 Sverige deltar i WAKO VM i München. Sverige tar ett silver (Jonny Gevrie) och ett brons (Jonny Andreasson).

1990 Första Svenska Mästerkapet i LC arrangeras i Lerum.

1993-94 Nordiska Mästerskapen arrangeras.

2004 Svensk Kickboxning (dåvarande SKIF) blev äntligen medlemmar inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) och därigenom även Riksidrottsförbundet (RF).

2009 SB&K delades upp i flera underförbund och Svenska Kickboxningsförbundet (SKF) bildades som ett eget underförbund.

Comments are closed.