Kickboxning i Sverige

Hur ser kickboxningens vardagsträning ut?

Den dagliga träningen i en kickboxningsförening kan till stor del liknas vid mycket annan
kampsportsträning utan för traditionella inslag. Stort fokus inom träningen ligger på teknik, kondition, smidighet, vighet, koordination och styrka/explosivitet. Träningen har ungefär samma effekt som när man tränar aerobics/workout, men kickboxningsträningen använder sig av rörelser som är hämtade ur kickboxningens tävlingsformer. Naturligtvis skiljer sig träningsupplägget baserat på inriktningen för enskilda klubbar.

Professionell verksamhet?

Det internationella förbundet WAKO Pro bedriver professionell verksamhet inom kickboxning, ett internationellt tävlingssystem som Svenska Kickboxningsförbundet har anpassat sina pro-regler efter. De största skillnaderna mellan amatörkickboxning och professionell kickboxning är matchernas längd och mängden skydd. Amatörmatcher är normalt 3 ronder om 2 minuter, medan pro-matcher varar 3×2, 3×3, 5×2 eller 5×3. I amatörmatcher så skyddas de tävlande av benskydd, fotskydd, hjälm och tjockare handskar, medan i pro så tillåts inga sådana skydd förutom tunnare handskar. SKF PRO är den sektion inom SKF som ansvarar för den professionella kickboxningens regelsystem. Till skillnad från amatörsystemet så har Pro-regelsystemet ett rankingsystem där de högst rankade svenska kickboxarna inom respektive gren får utmana varandra om det professionella mästarbältet. En svensk pro-mästare kan av SKF PRO promotas för att tävla om internationella proffsbälten.

Tjejer?

De senaste två decennierna har antalet kvinnliga utövare ökat markant, och idag är c:a hälften av svensk kickboxnings utövare kvinnor. Sverige har också genom åren haft ett stort antal internationellt framgångsrika kvinnliga kickboxningsutövare.

Hur tävlar man i kickboxning?

I Sverige så tävlar vi inom fem grenar inom kickboxningen, benämnda K1, LK, FC, KL och LC.

  • FC (Full Contact) är den ursprungliga kickboxningsgrenen. Där tillåts all boxning, fast endast sparkar över midjan. Utövarna ska ha långa byxor när de tävlar.
  • LK (Low Kick) tillåter samma tekniker som FC, dock är det även
    tillåtet att sparka mot motståndaren ben (lår).
  • K1 härstammar från den japan och tillåter samma som LK, fast det är även tillåtet med knän och tillfällig clinch (5 sek).
  • LC (Light Contact) är samma regelsystem som FC, fast knock-out är ej tillåtet.
  • KL (Kick Light) är samma som LC, fast där även låga sparkar är tillåtna.

Matcherna pågår i 3×2 minuter med en minuts rondvila. Man har samma skydd som i amatörboxning, med den skillnaden att man naturligtvis också har skydd på foten och på skenbenet. I Sverige kan man även tävla i Junior kickboxning (som är light-lightcontact) i åldrarna 12-15 år. Uppskattningsvis mellan 5 och 10 % av de som tränar kickboxning i Sverige tävlar i kickboxning. Detta innebär att föreningarnas verksamhet i huvudsak är inriktad mot människor som tränar men inte tävlar.

Alla tävlande skall ha en startbok från Svenska Kickboxningsförbundet samt ett tävlingskort från Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Ansökan för dessa hittar du under Tävling-fliken och Startbok & tävlingskort.

Skador

Varje år genomförs ett par hundra matcher inom fullkontakt och lättkontakt i Sverige. Till detta skall läggas internationella evenemang samt tränings/sparringutbyten mellan enskilda föreningar. Skador är dock mycket sällsynta i tävlingssammanhang, mycket tack vare det genomarbetade regel- och skyddssystem som gäller vid kickboxningstävlingar och som övervakas av Länsstyrelsen genom Kampsportsdelegationen. Blåmärken, ömma kroppsdelar och träningsvärk är mycket vanligt hos svenska utövare, däremot är allvarliga skador ytterst sällsynta. Samtliga medlemmar inom SKF är försäkrade hos Riksidrottsförbundet.

Nationellt

Svenska Kickboxningsförbundet är det organ inom Riksidrottsförbundet som har det officiella ansvaret att hantera och ansvara för sporten kickboxning. Formellt så är SKF ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Detta gör bland annat att alla utövare som är medlemmar i Svenska Kickboxningsförbundet har RF:s skadeförsäkring. Det gör också att SKF:s svenska mästerskap har RF-status och ger RF-ackrediterad svensk mästerskapsmedalj.

SKF arbetar både med att förvalta och managera det svenska tävlingsregelverket, men även med att stödja sina medlemsföreningar i både administrativa som tävlingsmässiga frågor och att proaktivt utveckla sporten i Sverige. Detta gör SKF genom en organisation som både arbetar nationellt och regionalt.

Internationellt

WAKO – World Associations of Kickboxing Organisations, är världens största kickboxningsförbund och är officiellt erkänd och medlem i SportAccord. Samtliga nordiska och merparten av världens övriga länder är medlemmar i WAKO. Inom WAKO anordnas tävlingar i kickboxningens olika grenar. Det officiella svenska landslaget inom kickboxning tas ut för sina internationella mästerskap (EM och VM) inom WAKO.

För mer information om förbundet, klicka på Förbundet-fliken och Om oss.

Comments are closed.