Pro

Pro har uppkommit som ett sätt för duktiga fighters att kunna ta sitt tävlande till en högre nivå. Med pro-regler så får avancerade tävlande möjlighet att delta i proffsgalor och därmed kunna skapa sig ett större namn och en starkare profil i sin sportsliga karriär. Proffstävlingar genomförs utan skydd vilket tilltalar en större publik och därför ger fighters större möjligheter till publicitet och medial synlighet och därmed sponsoravtal, matcharvoden, osv, vilket kan skapa en större ekonomisk trygghet för elittävlande. Att en fighter tävlar som pro innebär inte att denne inte även får tävla som amatör, utan är ett komplement till det svenska amatörsystemet.

Den avgörande skillnaden mellan reglerna i professionell kickboxning och amatörkickboxning är matchlängden samt reduceringen av skydd. Med detta följer också ett större ansvar för tävlingsarrangörer och större krav på granskningen av deltagande fighters. Bland annat så krävs det av arrangören att utse en dedikerad matchmaker för varje pro-tävling, vars huvuduppgift är att granska de tävlandes förutsättningar att delta i en pro-aktivitet och minska risken för felmatchningar och därmed följande skador.

Inom detta regelverk finns det tre olika stilar: Vid tävling då bara hand- och bentekniker ovan bältet tillåts kallas tävlingsformen FC (Full Contact), då låga sparkar tillåts kallas tävlingsformen LK (Low Kick), och då även knän tillåts kallas tävlingsformen K1.

SKF Pro är den sektion inom Svenska Kickboxningsförbundet som hanterar professionellt
tävlande i kickboxning i Sverige. SKF Pro:s huvuduppgifter är att ansvara för regelsystemet för professionell kickboxning, bistå arrangörer av tävlingar inom pro-regelsystemet, managera det svenska rankingsystemet för pro, samt godkänna svenska titelmatcher.

Regelverket för svensk professionell kickboxning är internationellt anpassat och den som tar en svensk proffstitel inom SKF har möjlighet att genom SKF Pro:s försorg delta i matcher om internationella titlar inom WAKO PRO.

Är ni intresserade av att arrangera en pro-gala eller delta i pro-tävling och undrar mer om vad som gäller så är ni alltid välkomna att kontakta SKF:s pro-ansvarige Håkan Ozan på pro@swedenkickboxing.se.

Comments are closed.