Sponsorpaket

Svenska Kickboxningsförbundets sponsorerbjudanden består av ett flertal sponsorpaket med olika kostnadsnivåer och därtill olika förmåner och rättigheter för sponsorerna. Målsättningen med de olika paketen är att ha ett flertal sponsringserbjudanden som ska kunna tilltala flera olika typer av sponsorintressenter.
Följande är de paket som SKF erbjuder idag. Samtliga paket är baspaket och är alltid föremål för diskussion och kompletteringar. Svenska Kickboxningsförbundets sponsorpaket består av följande sex huvudpaket:

  1. Generalsponsor av det svenska landslaget i kickboxning.
  2. Silversponsor av det svenska landslaget i kickboxning.
  3. Stödsponsorer av det svenska landslaget i kickboxning.
  4. Huvudsponsor av det svenska landslaget i kickboxning för enskild landskamp.
  5. Huvudsponsor av tävlingsklädsel för det svenska landslaget i kickboxning.
  6. Huvudsponsor av tävlingsutrustning för det svenska landslaget i kickboxning.

För mer information om våra sponsorpaket eller för att beställa förbundets sponsringsdokument som i detalj beskriver samtliga sponsringspaket, vänligen kontakta Svenska Kickboxningsförbundets sponsringsansvarige.

Comments are closed.