Byte av klubb

Byta klubb?

Från stadgarna:
9 kap Representations- och övergångsbestämmelser, 1 § Medlemskap i flera föreningar
Medlem ska inte redovisas av och tävla för mer än en förening i samma budoart eller kampsport.

2 § Tillstyrkt övergång
Budoutövare som tidigare redovisats av och tävlat för annan till förbundet ansluten förening, skall redovisas av och tävla för ny förening när skriftligt meddelande, tillställt den tidigare föreningen, kan uppvisas utvisande att budo- eller kampsportutövare inte längre önskar redovisas av och tävla för den tidigare föreningen.

Gör så här: Meddela er gamla klubb, per mejl, att ni inte skall tävla/dömma och redovisas i den klubben längre. Skicka en kopia på mejlet som ni skickar till den gamla föreningen till styrelsen på info@swedenkickboxing.se. Därefter kan klubbtillhörigheten i startboken samt förteckningen över domare ändras. 

Comments are closed.